Hopp til hovedinnholdet

Kompetanseboka

Min Kompetanse AS har utviklet systemet Kompetanseboka - system for løpende oppfølging av lærlingenes opplæring. Systemet dekker opplæringen fra Vg1 og ut læretiden, men kan gjerne benyttes kun i læretiden. Safir Web as har sett behovet for å få et slikt system som en del av sin samlede programløsning.  Safir Web As har i 2023 overtatt eierskapet i Min Kompetanse As,  noe som sikrer en tett integrasjon mellom Kompetanseboka og Safir Web. Begge systemer kan likevel om ønskelig benyttes separat.   

I 2023 ble arbeidet med å utarbeide en app for lærlingenes bruk av Kompetanseboka startet opp.

Kompetanseboka:

 • sikrer enkel og oversiktlig oppfølging av den opplæring som skjer i bedriftene
 • Systemet har også en versjon for videregående skoler
 • muliggjør en løpende dialog mellom faglig leder og lærling rundt opplæringen
 • tilpasser seg dynamisk den skjermtypen som benyttes (PC/Pad/Mobil).
 • kan hente  læringer, faglige ledere og bedrifter direkte fra Safir Web
 • er enkel i bruk for både lærling, faglig leder/kontaktperson og opplæringskontor
 • er effektiv slik at den ønskede oppfølging faktisk skjer
 • er fleksibel slik at den passer for flere ulike oppfølgingsmetoder  (føring av bok, intern plan og logg)
 • lærlingen kan legge inn alle typer filer som filmer og bilder, også direkte fra mobil
 • god kvalitetssikring av opplæringen
 • har en gunstig prisskala ut fra antall lærlinger knyttet til opplæringskontoret.
 • Kompetanseboka har en fleksibel metode for vurderingsskjemaer
 • er klar til levering!

Vi vil gjerne presentere Kompetanseboka for dere! Vi vil både arrangere informasjonmøte(r),  presentere systemet online etc.

Gi oss tilbakemelding.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler